DOSTĘPNOŚĆ TORU

W tym kalendarzu znajdziesz informacje o rezerwacjach toru na wyłączność. Jeżeli w wyznaczonych godzinach widzisz informacje 'zajęty' oznacza to, że w tych godzinach korzystanie z toru jest niemożliwe.